Transporter za inspekciju – Tip PRO25i

Transporter ima višestruku namenu u prehrambenoj industriji – može se koristiti kao pojedinačna mašina za inspekciju, dorade ili obrade pojedinih proizvoda, kao transportna veza između dve mašine.