Temperirka-čokoladirka

Namenjena je za korišćenje u poslastičarstvu za izradu pralina i čokoladnih figura.
Može joj se pridodati i traka od inox pletiva i tada se može koristiti kao mini čokoladirka.