Kuglični mlin SPM20

Ovaj mlin je namenjen za proizvodnju kremastih proizvoda i čokoladne mase. Može u potpunosti da homogenizuje masu, a da mikročestice svih komponenti svede na najmanju prihvatljivu meru kod finalnog proizvoda. Mlin je izrađen od inoksa predviđenog za konditorsku proizvodnju. Procesom rada se upravlja elektronski.