Protočni kuglični mlin sa dozatorom

Monoblok se koristi za proizvodnju maziva kako kremova tako i čokolade.
Mašina se sastoji od duplikatora-homogrnizatora za pripremu kako mase, sistema pumpi i grejnih cevovodova, kugličnog mlina i dozatora za precizno doziranje od 25-10.000gr. Monoblok je kompaktna i samostalna celina koja zauzima veoma malo prostora. Za izradu su u potpunosti upotrebljeni prehrambeni inox i kuglice.